Pożegnanie z chorobą
Zygmunt Pulsson - terapeuta, autor wynalazku Pulsson® i metody Pulsson Therapy®

Nigdy nie przypuszczałem, że za pomocą ruchu, w tak naturalny sposób, można pożegnać się z chorobą. Wejść w tak intymny kontakt z samym sobą i uruchomić proces samouzdrawiania.

Sesja na Pulssonie to zupełnie nowe doświadczenie dla ciała i psychiki, które pozwala otworzyć drzwi do nowej rzeczywistości.

Podczas sesji można świadomie odczuwać procesy zachodzące w ciele. Mogą one przyjmować formę falującej energii i wibracji, które działają dla twojego zdrowia. Można też w pełni utożsamić się z tym procesem i wejść na inny poziom percepcji.

To stan niemal mistyczny.Wychodzisz poza samego siebie, poza dotychczasowe „ja”. Otwierasz nowe perspektywy samouzdrawiania, zarówno dla ciała jak i duszy.

Poruszone ruchem Pulssona ciało odczuwa niezwykły komfort i zapamiętuje to doświadczenie jako nowy wzorzec doznania kodujący się w podświadomości. To wzorzec, w którym stare uczucia, napięcia ciała i ból rozpływają się w nieistnieniu.

Jesteś skoncentrowany na samouzdrawianiu.

Znajdujesz się w stanie głębokiego relaksu. Można nawet mówić o błogostanie.

Jestem terapeutą pracy z ciałem i umysłem z wieloletnim doświadczeniem. Nie zdarzyło się jednak, bym kiedykolwiek w inny sposób, osiągał taki stan jak na Pulssonie®.

Nigdy nie myślałem, że będę kiedyś mógł tak odczuwać wewnętrzne procesy, zapomnieć o napięciu i zmęczeniu, stresie fizycznym i psychicznym. A także czuć i eksplorować swoją wewnętrzną przestrzeń. Wejść w nową perspektywę i pożegnać się z chorobą.