Synchronizacja umysłu na urządzeniu Pulsson®

Poszerzona perspektywa i przestrzeń dla nowych rozwiązań

Niezbędnym warunkiem podejmowania właściwych decyzji życiowych czy też znalezienia odpowiedzi na nurtujące nas pytania, jest dotarcie do głębokich zasobów wiedzy dostępnej z poziomu poszerzonej percepcji, wolnej od zniekształceń naszych oczekiwań, potrzeb, uczuć i mechanizmów obronnych uruchamianych przez podświadomość.

Dzięki głębokiemu rozluźnieniu ciała na Pulssonie® i zsynchronizowaniu pracy umysłu, możemy dotrzeć do reprezentacji naszych życiowych wyzwań, odczytać je i podjąć integralne decyzje.

Dotarcie po wiedzę z poszerzonej przestrzeni umysłu staje się gwarantem osobistej motywacji nie obarczonej kalkulacją, naśladownictwem czy sugestiami.