Metoda Pulssona® - Opis, badania, prezentacje

Podstawą metody Pulssona® jest urządzenie terapeutyczne Pulsson®.

Autorem metody i opatentowanego wynalazku jest Zygmunt Pulsson.
Metoda polega na stosowaniu określonych ruchów o zmiennej sile, kierunku i kształcie na całe ciało człowieka pozostające w pozycji leżącej. Metoda wykorzystuje zasadę bezwładności i elastyczne zawieszenie urządzenia Pulsson® do zmian strukturalnych ciała, masażu narządów wewnętrznych, regulacji przepływu płynów ustrojowych, fizjoterapii i psychoterapii poprzez ciało, do synchronizacji układów, harmonizacji procesów zdrowotnych i osiągania poszerzonej świadomości

Filary metody Pulssona®

1 - Ruch Pulssona®
Urządzenie Pulsson®, dzięki elastycznemu zawieszeniu wykonuje ruchy o zróżnicowanej charakterystyce – wahadłowe, koliste, grawitacyjne, wibracyjne i łączne w każdej płaszczyźnie. Ruchy te mają zmienną częstotliwość i amplitudę. Działają na ciało jednostajnie w określonych interwałach czasu. To, co wyróżnia urządzenie Pulsson®, to piramidalny ruch falowy, który prowadzi do wielopunktowej przeciwstawnej rotacji ciała.

2 - Inercja i generowanie energii
Zgodnie z zasadą bezwładności, ciało człowieka, wszystkie płyny, tkanki i narządy podążają za ruchami Pulssona®. Następuje równoważenie się wzajemnych sił układu – bezwładności ciała i ruchu urządzenia. W ten sposób ciało przejmuje energię ruchu i zaczyna generować energię własną, niezbędną do stymulowania procesów fizjologicznych i psychicznych.

3 - Synchronizacja, autoregulacje i rozprowadzanie energii
Po sesji na Pulssonie® pacjent pozostaje na labilnym elastycznym zawieszeniu urządzenia. Dzięki temu wygenerowana ruchami Pulssona® energia jest swobodnie rozprowadzana w ciele. Ciało może płynnie sterować swoimi procesami bez ingerencji ze strony podłoża. Pulsson® w sposób responsywny przejmuje i odzwierciedla każdy subtelny ruch ciała i wspomaga autoregulacje fizjologiczne i psychiczne człowieka.

4 - Pozycja ciała
Na urządzeniu Pulsson® człowiek spoczywa w pozycji leżącej na plecach. To naturalny sygnał do rozluźnienia. Nogi są lekko uniesione dla zwiększenia efektu drenażu. Całe ciało jest podparte. Stymulacje Pulssonem® docierają nawet do najgłębiej położonych tkanek i narządów wewnętrznych. Bodźce przyjmowane są na poziomie fizycznym i psychicznym. Sesje odbywają się bez dotykania i bez rozbierania pacjenta.

Ruchy Pulssona® - działanie na fizjologię

Nieznana dotąd nowa kategoria doznania stworzyła nową kategorię terapii i nową jakość życia.

Działanie na psychikę - przebieg sesji

1 – Wprowadzenie
Delikatne ruchy łagodnie wprowadzają ciało w stan relaksu. Ciało przyzwyczaja się do nowych bodźców, podąża za ruchem Pulssona®, rozluźnia się i przygotowuje do etapu zmiennych oscylacji.
2 – Oscylacja
Zmieniające się ruchy i wibracje stymulują ciało. Uruchamiają wszystkie układy funkcjonalne. Uwalniają napięcia emocjonalnych znanego i nieznanego pochodzenia. Rozłączają połączenia łańcucha psychosomatycznego.
3 – Mobilizacja piramidalnym ruchem falowym
Piramidalny ruch falowy dociera i pobudza najgłębsze struktury ciała. Komórki dostają impuls do produkowania energii. Następuje regulowanie przewodnictwa nerwowego. Ciało pulsuje energią a psychika może wejść w świadomy fit-trans i komunikować się z podświadomością.
4 – Synchronizacja
Zatrzymanie Pulssona® pozwala fizycznie odczuć harmonizowanie się procesów fizycznych, psychicznych i energetycznych. W tym stanie ciało samo w inteligentny sposób steruje zasobami pobudzonej energii, kierując ją tam, gdzie najbardziej jej potrzebuje. Następuje wzmocnienie połączenia świadomości z ciałem, zwiększa się zdolność sensualna.
5 – Relaksacja
Łagodne, falujące ruchy pozwalają ciału przyswoić efekt niezwykłych doznań lekkości, pustki, czasem niebytu, będący powodem uwolnienia wszelkich napięć. Osiągamy wtedy stan bezpieczeństwa. Możliwe staje się dostęp do wyższych funkcji korowych mózgu i znajdowanie rozwiązań spoza dotychczasowej percepcji.
6 – Integracja
Ciało i psychika integrują nowe doświadczenie. Świadomość doświadczyła nowego wymiaru, nowej perspektywy i stanu istnienia, kształtuje się inteligencja duchowa.

100% czystego ruchu Pulssona®
Pulsson® to przełomowe urządzenie w dziedzinie rozwiązań dla zdrowia człowieka. Dedykowane ruchy Pulssona® o zmiennym kierunku, częstotliwości i amplitudzie stosowane są w celu masażu narządów wewnętrznych, regulacji przepływu płynów ustrojowych, stymulowania czynności układu hormonalnego, oddechowego i krążenia, normalizowania procesów neurologicznych i psychicznych. Dzięki ponad dwudziestoletniej letniej praktyce terapeutycznej została stworzona przez Zygmunta Pulssona metoda terapii ruchem falowym na Pulssonie®. Został zdefiniowany Piramidalny Ruch Falowy*, kluczowy dla krążenia, dotlenienia i generowania energii w ciele. Rezultatem jego stosowania jest poprawa funkcji życiowych i zdrowia.

100% współpracy z ciałem
Optymalne zawieszenie urządzenia utrzymuje ciało w ruchu, podtrzymuje lub potęguje ruch, nadaje mu kierunek, zmienia jego amplitudę i częstotliwość. Ruch przechodzi od łagodnego pulsowania do energicznego ruchu mobilizującego. Możliwa jest wówczas progresja treningowa. Ciało integruje wygenerowaną energię i uruchamia procesy autoregulacyjne. Następuje progresja zdrowia.

100% higieny
Pulsson® aktywuje wszystkie części ciała i komórki bez konieczności kontaktu terapeuty z ciałem pacjenta. Sesje prowadzone są bez dotykania i bez rozbierania.

Nasze doświadczenia z 24 lat, 22 tys. sesji na Pulssonie®, 133 mln. zdrowych ruchów
Doświadczenia klientów >>> opisy przypadków >>> przejdź do relacji >>>

Efekty terapeutyczne i hipotezy

  1. Stosowanie bodźca ruchowego metodą Pulssona® porządkuje potencjały na błonach komórkowych, co jest impulsem do produkowania energii, podziałów komórkowych i wzrostu. Pulsson® wpływa na podtrzymanie procesów życiowych, regenerację i odmłodzenie organizmu.

  2. Poddawanie komórek bodźcom ruchowym powoduje ich dotlenienie i odżywienie. Pulsson®, stymulując procesy oddechowe, powoduje większą wytrzymałość wysiłkową i szybszą regenerację organizmu. Progresywne stosowanie bodźca ruchowego jest doskonałym czynnikiem treningowym.

  3. Pulsson®, pobudzając ruchem receptory, powoduje uwalnianie się związków chemicznych i enzymów, które stymulują metabolizm. Organizm zużywa rezerwy tłuszczowe. Pulsson® wspomaga proces redukcji nadwagi.

  4. Stymulacja bodźcem ruchowym na urządzeniu Pulsson® powoduje wzrost wchłaniania substancji odżywczych i suplementów.

  5. W wyniku działania sił odśrodkowych na tkanki, dochodzi do uelastycznienia i wzmocnienia naczyń krwionośnych. Pulsson® przyspiesza rehabilitację kardiologiczną.

  6. Głębokie poruszenie układu limfatycznego powoduje likwidację zatorów oraz zmusza organizm do wydalania toksyn z miejsc trudno dostępnych. Pulsson® przyspiesza i pogłębia proces oczyszczania organizmu. Pulsson® jest bezinwazyjną metodą oczyszczania limfatycznego.

  7. Poruszenie płynów ustrojowych prowadzi do stymulacji wszystkich narządów wewnętrznych. Pulsson® tworzy środowisko w którym uruchamiają się biologiczne, naturalne siły witalne organizmu, umożliwiające szybkie uzyskanie stanu równowagi organizmu. Pulsson® wzmacnia odporność, uruchamia procesy autoregulacji i samouzdrawiania organizmu.

  8. Płyny, poruszone ruchem umożliwiają przepływ substancji i informacji między komórkami, w wyniku czego następuje pobudzenie transmisji sygnałów. Pulsson® uruchamia nowe prioprioreceptywne wzorce doznań i organizuje nowe ścieżki neuronowe. Pulsson® wspomaga rehabilitację neurologiczną.

  9. Odpowiednio zadana częstotliwość ruchu umożliwia szybki relaks i dostęp do głębszej świadomości i zasobów psychiki człowieka. Pulsson® może służyć do pracy nad psychiką np. w treningu mentalnym.

Urząd Patentowy - fragment opisu wynalazku

Wykorzystując sprzęt według wynalazku do masażu mającego na celu wzbudzenie ruchu płynów ustrojowych człowieka, a także w przypadku zabiegów masowania narządów wewnętrznych lub uelastyczniania układu kostno-stawowego, okazało się, że skutek został osiągnięty po przyłożeniu znacznie mniejszej siły niż w przypadku wykorzystania tradycyjnych sztywnych stołów i łóżek, a masowana osoba odczuwała znacznie większy komfort zabiegu.

Równie efektywny okazał się masaż wykonywany bez fizycznego kontaktu masażysty z ciałem osoby masowanej, realizowany poprzez wprowadzanie w ruch jedynie blatu sprzętu terapeutycznego Pulsson. Taki sposób prowadzenia masażu umożliwia zastosowanie napędu elektrycznego, wprowadzającego blat w odpowiedni ruch, a tym samym umożliwia masaż bez udziału masażysty.

Rozwiązanie według wynalazku umożliwiło również prowadzenie masażu osób mających różnego rodzaju schorzenia skóry lub skórę szczególnie wrażliwą, albo ciało o skłonności do obrzęków. Przedmiot wynalazku może znaleźć zastosowanie jako stół do masażu narządów wewnętrznych, wzbudzania obiegu płynów ustrojowych człowieka, usuwania zatorów powstałych w kanałach limfatycznych i układzie krwionośnym oraz usuwania złogów substancji toksycznych, które nie zostały wydalone z organizmu w efekcie działania naturalnych czynności oczyszczających organizmu, np. z jelita grubego i cienkiego, a także do likwidowania obrzęków i usuwania napięcia mięśniowego. Podobne funkcje mogą być realizowanie według wynalazku w procesie rehabilitacji pacjentów po przebytych chorobach bądź urazach, w szczególności w procesie uelastycznienia układu kostno-stawowego. W przypadku wykorzystania sprzętu według wynalazku jako łóżka do codziennego stosowania, może on dodatkowo doskonale pełnić funkcje relaksacyjne zarówno podczas odpoczynku jak również podczas snu.

Prezentacje i wykłady

Metoda Pulssona® jest stosowana od 2000 roku. Była prezentowana w Polsce i za granicą.

Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
Temat: „Pulsson i jego zastosowanie w sporcie wyczynowym” okazjonalne wykłady dla studentów rehabilitacji o metodzie Pulssona, zwiększaniu wydolności wysiłkowej, regeneracji powysiłkowej, treningu mentalnym
Prelegent: Zygmunt Pulsson
Organizator: prof. dr hab. Marek Kruszewski

XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kierunki doskonalenia treningu i walki sportowej” Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale
Temat: „Wpływ rodzaju przerwy wypoczynkowej na poziom VO2, HR i LA podczas treningu interwałowego u kolarzy” referat z badań skuteczności oddziaływania metody Pulssona
Prelegenci: dr Urszula Szmaltan–Gabryś, Zygmunt Pulsson
Przewodniczący konferencji: prof. H. Sozański, prof. T. Ulatowski
Organizatorzy: Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej

Konferencja Naukowa „Trening sportowy w interdyscyplinarnych badaniach naukowych” Politechnika Częstochowska
Temat: „Nowoczesne technologie w treningu sportowym”
Prelegenci: prof. dr hab. Tomasz Gabryś, Zygmunt Pulsson
Organizator: prof. dr hab. Janusz Szopa

Konferencja Naukowa Koła Psychologii Społecznej
Instytut Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Temat: „Trans i proces psychoterapeutyczny w oparciu o zintegrowaną metodę pracy z ciałem Pulsson Therapy”
Wykład i praktyczny pokaz rozwiązania problemu zgłoszonego przez klienta
Prelegent: Zygmunt Pulsson
Przewodniczący kongresu: prof. zw. dr hab. Helena SękOrganizator: Izabela Turbaczewska

Konferencja Naukowa Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie
Temat: „Pulsson Therapy jako metoda zintegrowanego oddziaływania na pacjenta i możliwości jej zastosowania w lecznictwie”
Prelegent: Zygmunt Pulsson
Organizator: dr Andrzej Szczygieł

Badania wysiłkowe kolarzy Grupy Polsat - Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
Temat: „Pulsson Therapy w treningu mentalnym w sporcie” prezentacja metody i praktyczny pokaz zmiany przekonań zawodników w celu osiągania wyższych rezultatów
Prelegent: Zygmunt Pulsson
Organizator: dr Bożena Smolec

Badania naukowe

Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim
Gabinet Terapii Pulssona® w Nowym Dworze Mazowieckim


Badanie wpływu stosowania Terapii Pulssona® na regresję zmian w śródmiąższu płuc w przebiegu zakażenia Covid 19.
Maria Uliasz – lekarz opisujący badanie obrazowe Tomografii Komputerowej – TK1 przed terapią,
Marta Dziuba – lekarz opisujący badanie obrazowe Tomografii Komputerowej – TK2 po terapii.
Zabiegi fizjoterapeutyczne Pulsson® Therapy: Zygmunt Pulsson – autor metody

Celem sprawozdania jest wykazanie skuteczności Metody Pulsson® Therapy w rehabilitacji po przebytym śródmiąższowym zapaleniu płuc w przebiegu zakażenia Covid 19.

Materiał i metoda

Badaniom poddany został pacjent: mężczyzna w wieku 36-lat o masie ciała 90 kg i wysokości 186 cm.
Rozpoznanie: Pacjent ze zmianami w śródmiąższu płuc w przebiegu zakażenia Covid stwierdzonymi w badaniu Tomografii Komputerowej klatki piersiowej (badanie TK1). Pacjent zakończył izolację na początku listopada 2020 r. Został poddany terapii metodą Pulssona®

Wynik badań tomografii komputerowej klatki piersiowej TK 1 z dnia 10.11.2020, tj. przed Terapią Pulssona® Płuca: dość liczne rozsiane plamiste zagęszczenia mlecznej szyby zlokalizowane szczególnie na obwodzie płatów górnych i w całych płatach dolnych. Niektóre zmiany wykazują cechy organizacji i zaznaczony obraz kamieni brukowych – szczególnie S6PP I S6PL.
Obraz przemawia za procesem śródmiąższowego wirusowego zapalenia płuc w stadium organizacji w przebiegu Covid 19. Węzły chłonne w śródpiersiu: niepowiększone. Tchawica i oskrzela: prawidłowo drożne. Jamy opłucne: bez płynu. Elementy kostne klatki piersiowej: bez zmian.
Maria Uliasz – lekarz opisujący badanie TK1

Zastosowana metoda terapii: Pacjent przeszedł cykl 11 zabiegów Terapii Pulssona® na urządzeniu Pulsson® od 18.11.2020 do 2.12.2020 roku.
Efekt terapeutyczny został zrealizowany dzięki oddziaływaniu ruchem falowym na układ krążeniowo-oddechowy i cały organizm pacjenta. Podczas terapii ciało pacjenta było wprowadzane w określone ruchy urządzeniem terapeutycznym Pulsson®, na którym pacjent leży swobodnie na plecach. Urządzenie posiada ruchomą platformę, która w sposób kinetyczny wprowadza ciało w falowe ruchy o odpowiedniej częstotliwości i amplitudzie. Dochodzi do inercyjnego bezdotykowego masażu całego ciała i narządów wewnętrznych: rozluźnień, mobilizacji, drenaży, dotlenienia i regulacji przepływu płynów ustrojowych.
Zygmunt Pulsson – autor Terapii Pulssona®

Wynik badań tomografii komputerowej klatki piersiowej TK2 z dnia 30.01.2020, po odbyciu serii sesji Terapii Pulssona®
Prawie całkowita regresja widocznych w poprzednim badaniu zagęszczeń. Obecnie pozostały resztkowe, bardzo słabo różnicujące się od pozostałego miąższu płucnego, dyskretne zagęszczenia typu matowej szyby zlokalizowane wzdłuż pęczków oskrzelowo-naczyniowych w płatach dolnych płuc. Poza tym jak poprzednio tj.: niewielkie zmiany bliznowate w szczytach obu płuc. Węzły chłonne śródpiersia niepowiększone. Tchawica i oskrzela prawidłowo drożne. Jamy opłucne we bez płynu. Nadnercza bez zmian. Elementy kostne ściany klatki piersiowej bez zmian.
Marta Dziuba – lekarz opisujący badanie TK2

Akademia Wychowania Fizycznego – Warszawa
Badanie wpływu rodzaju przerwy wypoczynkowej na poziom VO2, HR i LA podczas treingu interwałowego u kolarzy Grupy Szurkowskiego z zastosowaniem urządzenia PULSSON®.

Kierownik zespołu badawczego: Prof.dr hab. Tomasz Gabryś (AWF Warszawa),
Badania biochemiczne: Dr Urszula Szmatlan – Gabryś (AWF Warszawa),
Zabiegi fizjoterapeutyczne na urządzeniu Pulsson®: Zygmunt Pulsson – autor Pulsson® Therapy,
Wykresy z pomiarów badań wykonał – Arkadiusz Stanula (AWF Katowice),
Badania zostały opublikowane w „ANNALES MEDICINE” Akademia Medyczna w Lublinie.

Cel badań
Celem podjętych badań była analiza dynamiki całkowitego zużycia tlenu, sumy częstości skurczów serca i poziomu mleczanów, podczas wysiłku interwałowego i przerwy wypoczynkowej, w której zastosowano dwa sposoby odpoczynku: standardowy i Metodę Pulsson® Therapy wykonywaną na urządzeniu PULSSON®.

Wyniki badań
Analiza rezultatów badań pokazuje niższe wartości zużycia tlenu i niższy poziom stężenia mleczanu co może wskazywać na zwiększenie efektywności procesów metabolicznych przy stosowaniu metody Pulssona®.
Badania wykazały zasadność stosowania urządzenia PULSSON® w sporcie i celowość dalszych dociekań.
Badania zostały opublikowane i zaprezentowane przez Dr Szmaltan – Gabryś podczas XIV Międzynarodowej Konferencji Naukowej: „Kierunki doskonalenia treningu i walki sportowej” w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Spale – 28 – 30 listopada 2005 r.

Instutut Medycyny Hollistycznej – Vega Medica – Warszawa

Badanie wpływu sesji Pulsson® Therapy na procesy detoksykacyjne organizmu
Obrazy krwi wykonane zostały mikroskopem z ciemnym polem widzenia
Badanie przeprowadził: Dr Jacek Giovanoli – Jakubczak

Fot.1 – Obraz krwi pacjenta przed sesją na Pulssonie®
Widoczna rulonizacja komórek krwi.
Najczęstsza przyczyna to: – przewlekłe niedotlenienie – zwiększona ilość wolnych rodników, – zakwaszenie organizmu – nieprawidłowa dieta
Obraz świadczy o małej żywotności komórek.

Fot.2 – Kolejny obraz krwi pacjenta przed sesją na Pulssonie®
Widoczne Simplasty (związki bio-chemiczne) – typowy obraz zaburzeń detoksykacji organizmu, odkładają się najczęściej w stawach i bywają powodem choroby zwyrodnieniowej stawów.Wpisz swój tekst tutaj...

Fot.3 – Obraz krwi pacjenta po sesji na Pulssonie®
Obraz krwi prawidłowy. Widać wyraźne zmiany:
– krwinki oddzielone od siebie
– swobodnie przemieszczają się w osoczu
– są dotlenione

Gabinet Terapii Pulssona® - Warszawa
Badanie wpływu sesji Pulsson® Therapy na regulację ciśnienia tętniczego.
Poniższa tabela pokazuje zmiany zachodzące w pomiarach ciśnienia tętniczego u pacjenta z chorobą wieńcową, poddanego zabiegom na urządzeniu Pulsson®. Odczyty pokazują korzystny wpływ Pulssona® na uelastycznienie ścian naczyń. Pokazuje to różnica przyrostu ciśnienia pomiędzy pomiarem wykonanym przed sesją na Pulsson® i po jej zakońćzeniu, w końcowym etapie procesu terapii u badanego, wykonanym na przestrzeni trzech tygodni.