Synchronizacja bioenergetyczna metodą Pulssona®

Subtelna energia sterująca

Kiedy uznasz postrzeganie świata w kategoriach energii i jej zależności, wtedy zrozumiesz, że koncepcja energetycznego uzdrawiania człowieka daleko wykracza poza naukowe definicje i metody leczenia. Sięga do subtelnych, niewidocznych sfer istoty ludzkiej kształtujących zdrowie psychiczne i fizyczne. Dlatego terapia Synchronizacji Bioenergetycznej człowieka metodą Pulssona® ma podstawowe znaczenie i nieocenioną pomoc w zakresie rozpoznawania i terapii chorób, szczególnie tych, których przyczynę trudno wskazać. Poznaj energetyczny model życia i człowieka >> zakłada wiedza

Dostrojone BIO pole

Synchronizacja bioenergetyczna jest terapeutycznym oddziaływaniem na pole bioenergetyczne człowieka, które wpływa na właściwy stan zdrowia fizycznego i psychicznego. Oddziałuje na cały organizm i subtelne kanały energii, meridiany, aurę, czakry i pole morficzne zawierające wszelki ładunek energetyczno-informacyjny i przyczynowy. Synchronizacja bioenergetyczna prowadzi do zgodności procesów życiowych i umożliwia organizmowi odzyskać spójną całość, spokój i zdrowie.

Kiedy stosujemy
synchronizację bioenergetyczna metodą Pulssona®

Psychika:
- Lęki
- Fobie
- Przeżycia traumatyczne
- Kompulsje
- Uzależnienia
- Ograniczające rozwój przekonania

Ciało:
- Spadek energii życiowej
- Zmiany zdrowotne nieznanego pochodzenia
- W ciężkich przypadkach typu śpiączka
- Przed operacjami i po operacjach
- Po amputacjach, naruszeniu tkanek ciała i złamaniach
- Po wypadkach samochodowych
- W czasie chemioterapii i po jej zakończeniu
- Po leczeniu antybiotykami
- Po przeciążeniach treningowych
- Przy zmianie diety i odchudzaniu
- Przy zmianach sfer czasowych

Odczyt pola bioenergerycznego

KONSULTACJE NA ODLEGŁOŚĆ I OSOBISTE

Korzystając z odczytu pola bioenergetycznego człowieka, przeprowadza się rozpoznanie przyczyn chorób, szczególnie tych, których przyczynę trudno wskazać metodą analityczną czy też obrazową.

Następuje określenie połączeń indywidualnego energetycznego pola życia człowieka z polem morficznym. Wskazanie powiązań psychosomatycznych, przyczyn choroby na poziomie fizycznym i psychicznym w celu stworzenia planu terapeutycznego lub jednorazowego usunięcia przeszkód w polu.

Usuwanie przeszkód w polu bioenergetycznym

KONSULTACJE NA ODLEGŁOŚĆ I OSOBISTE

Usuwanie przeszkód w indywidualnym polu życia człowieka i jego polu morficznym w celu odzyskania równowagi duchowej i zdrowia.

Terapia na podstawie odczytu

KONSULTACJE NA ODLEGŁOŚĆ I OSOBISTE

Synchronizacja potencjałów energetycznych na poszczególnych poziomach indywidualnego pola energetycznego człowieka. Założenie pieczęci synchronizacyjnej. Uruchomienie przepływów pomiędzy indywidualnym polem a polem morficznym. Synchronizacja zgodności wyższego prowadzenia.

Jak pracuję

Sesje prowadzone są w gabinecie lub na odległość za pomocą dostarczonego zdjęcia, filmu lub rozmowy telefonicznej. Odczyt i Synchronizację Bioenergetyczną prowadzę w ustalonym z pacjentem czasie.
W przypadku osób obłożnie chorych, osób w śpiączce, leżących na oddziałach intensywnej terapii i po wypadkach, sesje umawia rodzina lub opiekunowie.

Uzdrawianie na odległość jest możliwe i realizowane z takim samym powodzeniem jak praca w gabinecie, ponieważ energia telepatyczna jest szybsza od prędkości światła, a efekt nie jest uzależniony od odległości pomiędzy terapeutą a pacjentem.

W trakcie terapii możliwe jest odczuwanie takich doznań jak ciepło, mrowienie, zimno, inne miejscowe reakcje ciała, ponieważ blokady energetyczne i fizyczne ulegają uwolnieniu i harmonizacji. Czasami uwalniają się emocje, co również jest naturalną konsekwencją usuwania blokad. Niektórzy pacjenci podczas terapii potrafią zasnąć. W zależności od złożoności kwestii podlegających rozwiązaniu, mogą być zalecane sesje jednorazowe lub seria terapii rozłożona w czasie. Pracuję w tempie, w którym pacjent ma możliwość zintegrować proces, i z kwestiami, które pacjent jest gotów rozwiązać.

Zarezerwuj czas na swoją sesję synchronizacji bioenergetycznej