Wiedza, pojęcia, terminy

Synchronizacja to równoczesność, doprowadzenie co najmniej dwóch zjawisk lub procesów do równoległego, skoordynowanego ich przebiegu w czasie.

Ruch, synchronizacja, zdrowie
Jeżeli zrozumiemy zasady synchronizacji układów, które oparte są na prawach energii i fizyki, to będziemy gotowi dostrzec, że medycyna jest dyscypliną holistyczną. Zrozumiemy, że choroba oznacza, że coś w organizmie nie chce się synchronizować, a przyczynę braku synchronizacji będziemy potrafili odnaleźć nawet jeśli jest w miejscu znacznie dalszym niż to, które cierpi.

Piramidalny ruch falowy Pulssona®
Kluczowy ruch opatentowanego urządzenia Pulsson® stosowany w terapii Pulssona® do synchronizacji procesów psycho-fizjologicznych człowieka.

Nazwa "Piramidalny ruch falowy" pochodzi od stożkowego kształt ruchu działającego na człowieka, jego stopniowalność, oraz płynność wyzwalanej energii w ciele.

Piramidalny, również ze względu na stopniowalną aktywność poznawczą człowieka, od podstawowej cielesnej, do psychicznej i duchowej zdolności poznawania siebie, doznawania dobra i piękna.

Piramidalny Ruch Falowy Pulssona® to powód zmiany w sposobie myślenia o nas samych, to zaproszenie do nowej jakości życia. Piramidalny Ruch Falowy Pulssona® to impuls, który uruchamia nie tylko fundamentalną energię życiową i synchronizację układów, ale również naturalną ludzką potrzebę rozwoju i świadomości.

Model pola świadomości i zdrowia człowieka według Zygmunt Pulsson & Bartłomiej Jacyna

Pola morficzne podobnie jak inne pola znane fizyce, stanowią strefy wpływów ulokowane w czasie i przestrzeni, zarówno wokół systemów, które organizują, jak w nich samych. Działają na zasadzie rachunku prawdopodobieństwa, ograniczając lub kształtując wrodzony indeterminizm systemów znajdujących się pod ich wpływem.

Bioenergia
Słowo „bioenergia” pochodzi od greckich słów bios (życie) i energos (aktywny).
Żyjemy i poruszamy się w polu energii. Każda komórka naszego ciała jest otoczona energią. Cała sieć komórek odgrywa rolę miniaturowej sieci umożliwiającej transfer informacji wpływających na struktury i funkcje naszego ciała fizycznego. Stanowi również więź pomiędzy naszym fizycznym, emocjonalnym i duchowym bytem. Najprościej mówiąc bioenergia to energia życia, podstawowa substancja, która wszystkim istotom żywym (ludziom, zwierzętom, roślinom) daje siłę do funkcjonowania. Bioenergię posiadają tylko żywe istoty, choć zazwyczaj nie są tego świadome.

Energetyczny model życia i człowieka

Medycyna i psychologia energetyczno-informacyjna
Kiedy uznasz postrzeganie świata w kategoriach energii i jej zależności, wtedy zrozumiesz, że koncepcja energetycznego uzdrawiania człowieka daleko wykracza poza naukowe definicje i metody leczenia. Dlatego terapia za pomocą synchronizacji potencjałów energetycznych człowieka ma podstawowe znaczenie i nieocenioną pomoc w zakresie rozpoznawania i terapii chorób, szczególnie tych, których przyczynę trudno wskazać.

Synchronizacja bioenergetyczna metodą Pulssona®
jest terapeutycznym oddziaływaniem na pole bioenergetyczne człowieka decydujące o właściwym stanie zdrowia fizycznego i psychicznego. Oddziałuje na cały organizm i subtelne kanały energii, meridiany, aurę, czakry i pole morficzne zawierające wszelki ładunek energetyczno-informacyjny i przyczynowy. Synchronizacja bioenergetyczna prowadzi do zgodności bio-procesów życiowych i umożliwia organizmowi odzyskać spójną całość i zdrowie.

Aura
Aura jest emanacją pola energetycznego, które otacza wszystko co żyje i istnieje. Aura wokół ciała stanowi część każdej komórki i jest zapisem całej życiowej energii, w jej najmniej uchwytnych przejawach. Odzwierciedla ona naszą osobowość, myśli, emocje, tryb życia, pokazuje stan naszego umysłu, ciała i duszy. Jest również odbiciem nas samych, zachowującym dokładny opis naszej przyszłości, przeszłości i teraźniejszości.

Czakry to ośrodki energetyczno-psychiczne w ciele. Są to miejsca, gdzie krzyżuje się wiele kanałów energetycznych (nadi) i gromadzi się energia prana. Ośrodki te odbierają, magazynują i promieniują energią o wibracji właściwej dla swojej funkcji, która konieczna jest do życia istot żywych. Świadomość czakr i związana z nimi praktyka prowadzi do zdrowia, rozwoju wewnętrznego i duchowego wyzwolenia.