Synchronizacja dla ducha na urządzeniu Pulsson®, to docieranie do duchowości autonomicznej - Pulsson® - Spirit Hook-up

Duchowa nawigacja, najgłębsze osobiste uzdrowienie, transmisja przeznaczenia - Spirit Hook-up

- Wszystko zaczyna się od rozluźnień i pobudzenia energii ciała na urządzeniu Pulsson®. Odpływają napięcia i myśli. Ten wolny stan może wprowadzić Cię w nowy wymiar istnienia: bez lęku, bólu, ograniczeń, konieczności i projekcji. Możesz przekroczyć dotychczasowe granice linearnego myślenia i wkroczyć w rzeczywistość duchową, duchowość autonomiczną, wielowymiarową i ponadczasową, stać się czystą przestrzenią i doznać błysku olśnienia. Możesz dotknąć też czegoś więcej, swojej najgłębszej istoty istnienia. Możliwe też jest dotarcie do źródłowej inteligencji stworzenia, która powołuje w Twoim życiu wszystko i ma zdolności absolutnego uzdrawiania. Tylko od Ciebie zależy na co jesteś gotów, na co dasz zgodę, jaką masz intencję i jak daleko podążysz. To jest sesja akceptacji procesu będącego tajemnicą. To jest Twoje osobiste zaproszenie dla Twojego Ducha i prośba o to, co jest teraz najlepsze dla Ciebie.

Możliwy proces Pulsson® Spirit Hook-up - Połączenie Duchowe
- Wychodzenie poza świadomość Bolesnego Ja o ograniczonej świadomości i zdrowiu
- Doświadczanie jakości Świadomego Ja takich jak: radość, spokój, wdzięczność, miłość, zdrowie
- Rozwijanie inteligencji duchowej, wrażliwości ponadzmysłowej uwalniającej wzorce i lęki
- Odkrywanie Pola Duszy, przeznaczenia i optimum możliwości osobistego życia i rozwoju
- Docieranie do Pola Ducha, nieograniczonej przestrzeni, źródłowej inteligencji tworzenia i uzdrawiania

Nigdy nie przypuszczałem, że za pomocą ruchu, w tak naturalny sposób, można pożegnać się z chorobą. Wejść w tak intymny kontakt z samym sobą i uruchomić proces samouzdrawiania.

Sesja na Pulssonie® to zupełnie nowe doświadczenie dla ciała i psychiki, które pozwala otworzyć drzwi do nowej rzeczywistości.

Podczas sesji można świadomie odczuwać procesy zachodzące w ciele. Mogą one przyjmować formę falującej energii i wibracji, które działają dla twojego zdrowia. Można też w pełni utożsamić się z tym procesem i wejść na inny poziom percepcji.

To stan niemal mistyczny. Wychodzisz poza samego siebie, poza dotychczasowe „Ja”. Otwierasz nowe perspektywy samouzdrawiania, zarówno dla ciała jak i duszy.

Poruszone ruchem Pulssona® ciało odczuwa niezwykły komfort i zapamiętuje to uwalniające doświadczenie jako nowy pozytywny wzorzec doznania kodujący się w podświadomości. To wzorzec, w którym stare uczucia, napięcia ciała i ból nie mają miejsca, rozpłynęły się w nieistnieniu.

Znajdujesz się w stanie głębokiego relaksu. Można nawet mówić o błogostanie.

To stan samouzdrawiania, proces już niezależny od Ciebie.

Jestem terapeutą pracy z ciałem i umysłem z wieloletnim doświadczeniem. Nie zdarzyło się jednak, bym kiedykolwiek w inny sposób, osiągał taki stan jak na Pulssonie®.

Nigdy nie myślałem, że będę kiedyś mógł tak odczuwać wewnętrzne procesy. Zapomnieć o napięciu i zmęczeniu, stresie fizycznym i psychicznym, a także czuć i eksplorować swoją wewnętrzną przestrzeń. Wejść w nową perspektywę, pożegnać się z chorobą i nadać swojemu życiu nowy sens.