Terapeuta Synchronizacji Bioenergetycznej
Metodą Pulssona®

Profesjonalne szkolenie terapeutów Synchronizacji Bioenergetycznej Metodą Pulssona®

Szkolenie dla osób zajmujących się pomaganiem innym w zakresie poprawy zdrowia fizycznego i psychicznego, pragnącym rozwinąć nowe umiejętności i zwiększyć zakres swojego działania i skuteczności terapeutycznej.

Po ukończeniu szkolenia i sprawdzianie obejmującym sztukę terapeutyczną uczestnicy otrzymują stosowny dyplom potwierdzający kompetencje.

Synchronizacja bioenergetyczna metodą Pulssona®
jest terapeutycznym oddziaływaniem na pole bioenergetyczne człowieka decydujące o właściwym stanie zdrowia fizycznego i psychicznego. Oddziałuje na cały organizm i subtelne kanały energii, meridiany, aurę, czakry i pole morficzne zawierające wszelki ładunek energetyczno-informacyjny i przyczynowy. Synchronizacja bioenergetyczna prowadzi do zgodności bio-procesów życiowych i umożliwia organizmowi odzyskać spójną całość i zdrowie.