Pulsson® Fenomen Coaching

Sesje Pulsson® Fenomen Coaching prowadzone są przez Zygmunta Pulssona, autora metody i oparte są na czystych fenomenach, które jawią się w świadomości odbiorcy w czasie sesji intencjonalnej, nakierowanej na rozpoznanie przyczyn niepowodzeń i dolegliwości, które ograniczają klienta oraz na znalezieniu najlepszych rozwiązań.

Klient dociera do rozwiązań spoza dotychczasowej percepcji po uwalniającej sesji na stole terapeutycznym Pulsson®, kiedy psychika znajduje się poza presją czasu, wpływem projekcji i ego.

Klient komunikuje się z nadświadomością.
Sesja zmierza do opisania fenomenu zjawiska, jego dookreślenia i poznania ujawniającej się treści. Po "ujrzenia realności rzeczy", klient dociera do rozwiązań i w oparciu o treść osobistego wglądu, sam projektuje życiowe zmiany.

Upgrade świadomości
Pulsson® Fenomen Coaching, to jedyna taka metoda, kiedy klient świadomie dociera do treści i rozwiązań z nieuświadamianego sobie dotychczas poziomu wiedzy, poziomu duchowości autonomicznej.