Coaching i Mentoring

Zapraszam Cię na coaching i mentoring rozwojowy, który wspiera znajdowanie nowych rozwiązań i dokonywanie pozytywnych zmian w takich obszarach, jak rozwój osobisty, kariera zawodowa, relacji i zdrowie.

Pomogę Ci odkryć osobiste zasoby dla spełnienia i rozwoju. Dla doskonalenia nowych umiejętności i wzmacniania własnych wyborów.

Zysksz dostęp do doświadczeń i informacji, które nie są powszechnie znane i daleko wykraczają poza podręcznikową i ogólnodostępną wiedzę.

Czym jest coaching?

Pojęcie coachingu pochodzi ze świata sportu i świata biznesu. Coach wspiera jednostki lub zespoły ludzkie w rozpoznawaniu własnego potencjału, w rozwijaniu umiejętności oraz w osiąganiu postawionych sobie celów.

Coach wspiera swojego podopiecznego w odkrywaniu spektrum swoich możliwości. Pomaga wyjść poza ramy własnych ograniczeń czy utartych wzorców i rozwijać się w kierunkach, które dotąd uznawałeś za niemożliwe.

Jak działa coaching?

Coaching oferuje pełne zaufania otoczenie bazujące na wzajemnej akceptacji, szacunku oraz poszanowaniu swoich wartości. W coachingu wychodzi się z założenia, że wszyscy posiadamy w sobie zdolności, które są niezbędne, by wyznaczone sobie zadania i napotykane w życiu wyzwania umiejętnie pokonywać i skutecznie realizować.

Coach jest pomocnikiem w osobistej transformacji klienta. Swoją osobą, słuchając i zadając odpowiednie pytania, wspiera swojego podopiecznego w odnalezieniu odpowiedniej dla siebie drogi i sposobu jej realizacji, z uwzględnieniem osobistych życiowych wartości.

Model Pulsson Coaching pomaga dostrzec, rozpoznać i zaakceptować szanse, związki i okazje, które oferuje nam życie, wynikające z najistotniejszych psychologicznych potrzeb człowieka:

1. Przynależność i bezpieczeństwo
2. Zaspakajanie przyjemności
3. Rola społeczna
4. Akceptacja uczuć
5. Wyrażanie siebie
6. Autonomia
7. Altruizm – autorytet
8. Celebracja życia – przywództwo

Model Pulsson Coaching realizowany jest poprzez:

1. Określenie punktów widzenia rzeczy, które nas rozwijają i ograniczają
2. Znalezienie konstruktywnych sposobów rozwiązywania konfliktów
3. Wyjaśnianie sensu wyznaczanych celów i motywacji
4. Przełamanie wewnętrznych blokad
5. Odkrywanie swoich zdolności i talentów
6. Zwalczenie stagnacji, wątpliwości i rezygnacji
7. Odkrywanie nowych możliwości
8. Wzmacnianie energii życiowej i radości

Czego możesz oczekiwać od mnie jako coacha

Możesz oczekiwać, że będę:
1. Konstruktywny, bez względu na wszystko, bezwarunkowo
2. Możesz oczekiwać, że będę mówił rzeczy, które będą wspierać twoje życie
3. Jeżeli będziesz miał trudny okres, zrozumiem to
4. Jeżeli utkniesz w rutynie, będę cierpliwy lub inspirujący
5. Nie będziesz osądzany, krytykowany bez względu na wszystko
6. Będę Cię słyszeć na każdym etapie twojej drogi
7. Dostaniesz bezpośrednie wsparcie, gdy będziesz tego potrzebować
8. Dotrzymam ścisłej tajemnicy
9. Twoje sukcesy będą moją satysfakcją

Współpraca

1. Prowadzę coaching głównie przez telefon i Internet, głównie z uwagi na odległość i czas.
2. Sesje planujemy wspólnie z wyprzedzeniem
3. Jeżeli z przyczyn obiektywnych musisz dokonać przeniesienia terminu sesji, proszę o powiadomienie mnie o tym z wyprzedzeniem 24 godzin
4. Wszelkie pytania dotyczące współpracy i rozliczeń finansowych zadaj mi przed pierwszą sesją